Zasady anulowania

Kupujący mają prawo do anulowania zamówienia w ciągu 2 tygodni bez podania przyczyny.

Prawo odstąpienia wygasa po dwóch tygodniach od dnia, w którym kupujący lub osoba trzecia wskazana przez kupującego, ale inna niż przewoźnik nabywa materialne posiadanie zamówionego towaru(-ów).

Aby skorzystać z powuższego prawa, skontaktuj się z nami pod adresem:

Umtr Group Ltd.
Top Branch Partners, Charwell House, 16 Wilsom Road, Alton
GU34 2PP Hampshire
E-Mail: [email protected]

i poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wraz wyraźnym wyjaśnieniem (np. pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz również użyć załączonego standardowego formularza rezygnacji, chociaż nie jest to obowiązkowe.

Konsekwencje anulowania

W przypadku anulowania tej umowy wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego rodzaju dostawy niż oferowana przez nas – tańsza dostawa standardowa), będą musiały zostać zwrócone niezwłocznie i w ciągu 14 dni od dnia, w którym otrzymana zostanie informacja o rezygnacji. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, która została użyta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej; w żadnym wypadku nie zostaną naliczone opłaty za zwrot.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, dopóki nie otrzyma towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodów odesłania towaru, według którego może to zrobić wcześniej.

Towary będą musiały zostać odesłane lub przekazane niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia o anulowaniu danego zamówienia. Termin jest dotrzymany, jeśli towar zostanie odesłany przed upływem 14-dniowego okresu rezygnacji.

Konsument zostanie obciążony bezpośrednimi kosztami zwrotu towarów.

Koniec procesu anulowania

****************************************************************************************************

7 Formularz rezygnacji
Przykład standardowego formularza rezygnacji

(Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem.)

Do:
C&M UMTR GROUP

TILREP-10210

Kreuzeckstr. 4

D-86504 Merching

Lub do:

UMTR GRUPPE

Spitalbergweg 20/Eg

Klagenfurt Am Wörthersee

A-9020 Kärnten

Ja/my (*) ninejszym zawiadamiam, iż ja/my* odstępuje(-my) od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*)/świadczenia następujących usług (*)

_____________________________________________________

Zamówiono dnia (*)/otrzymano dnia (*)

__________________

Nazwisko (-a) konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Adres konsumenta (-ów)

_____________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

__________________

Data

__________________

(*) niepotrzebne skreślić